28.11.2011

Opiskelijan taloussuunnittelu - osa 4, yksityishenkilön veroilmoitus

Tämä kirjoitus on osa artikkelisarjaa "opiskelijan taloussuunnittelu", johon kuuluvat seuraavat kirjoitukset:

 1. Opintotuki ja sen tulorajat
 2. Opintotuen optimointi
 3. Oman yrityksen edut
 4. Yksityishenkilön veroilmoitus

Artikkelisarjassa käyn läpi erityisesti opiskelijan, mutta osittain myös kenen tahansa muun veroja maksavan kunniallisen kansalaisen keinoja taloutensa optimointiin.


- - 

Oman yrityksen perustaminen ei kuitenkaan ole ainut keino yksityishenkilölle, tai edes opiskelijalle oman taloutensa suunnitteluun ja verotuksen edullistamiseen. Useassa kohdassa vertailen kuitenkin palkansaajan vähennyksiä yrittäjän vastaaviin.
Fuck, we are screwed alright.
Kuvan lähde: vaimo (siis kuvan, ei tuon lapsen).
Ja motifake.com on ehkä lähde kanssa.

Erinäköisiä vähennyksiä on suomalaisessa verotusjärjestelmässä käytettävissä paljon, ja tässä kerron niistä joistain. Joku muukin kuin minä on saattanut huomata, miten vero.fi -sivusto muuttuu joka vuosi kaoottisemmaksi, tieto löytyy huonosti, on joskus ristiriitaista, ja puhelinpalveluun soittamalla saa outoja vastauksia. Yritän selventää joitain asioita tällä kirjoituksellani. Pyrin kuvaamaan vähennykset melko suppeasti, jotta kirjoitus ei venyisi liiaksi. Suomen byrokraattisen verohirvityksen vuoksi tekstistä vaan tulee pitkä. Pahoittelen.

Mikäli parannusehdotuksia tekstin rakenteeseen tai esittelemiini keinoihin löytyy, otan mielelläni kaiken vastaan! Pyrin täydentämään, korjaamaan ja selventämään tekstiä vielä ennen vuoden 2011 tilinpäätösten tekemistä ja toisaalta esitäytetyn veroilmoituksen lähetystä. Kirjoitus noudattaa nyt löyhästi yksityishenkilön veroilmoituksen ilmoitusosan rakennetta.


Ansiotulojen verotus


Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut

Jostain käsittämättömästä syystä ammattiliitot ja muut työmarkkinajärjestöt ovat muita yhdistyksiä paremmassa asemassa sikäli, että valtio tukee niiden jäseneksi liittymistä jäsenmaksun vähennyskelpoisuudella. Esimerkiksi Jyväskylän olutseura Ry:n jäsenmaksua ei palkansaaja voi vähentää verotuksessa, mutta pitkälti samoihin aktiviteetteihin keskittyvän Pörssi Ry:n jäsenmaksun voi. Kumma tilanne, mutta kannattaahan se hyödyntää.

Moni ei siis varmaankaan ole tullut asiaa edes ajatelleeksi, mutta esimerkiksi juurikin ainejärjestö Pörssi Ry:n jäsenmaksu on samalla Sefen (Suomen ekonomiliiton) jäsenmaksu, ja siten verovähennyskelpoinen. Tieto ei täyty automaattisesti veroilmoitukseen, joten se pitää itse huomata lisätä kohtaan 3.1.[5]


"Muut vähennykset"

Veroilmoituksen kohdassa "3.3 muut vähennykset" kannattaa ilmoittaa mm. takaisinperintään päätyneet opintotuet, koska niiden periminen tapahtuu niin myöhään etteivät tiedot päädy automaattisesti lomakkeelle. Ne katsotaan siis opiskelijan tuloksi, vaikka Kela ne on korotuksineen vienytkin, mikäli opiskelija ei oma-aloitteisesti merkitse niitä lomakkeelle.

Mahdollinen vähennys on myös lahjoitus yliopistolle, vaikka tätä tuskin monikaan opiskelija on tehnyt - minimisumma on 850 euroa[6].

Tässä veroilmoituksen kohdassa voidaan myös vaatia verojen vähennystä alentuneen veronmaksukyvyn vuoksi. Alentunut kyky täytyy osoittaa esimerkiksi sairauden hoitoon käytettyjen rahojen osalta kuiteilla, eikä monikaan opiskelija hyödynnä tätäkään vähennystä.


Tulonhankkimiskulut

Tulonhankintakulujen vähennystä tehdään jo viran puolesta 620 euroa, joten useimmissa tapauksia hurjia lottovoittoja ei näillä keinoin ole saatavissa. Joissain tapauksissa voi olla mielekästä vähentää esimerkiksi tietokoneen hankintahinta tulonhankkimiskuluina, ja hankinnan suurehko kokoluokka voi houkuttaa jakamaan meno useamman vuoden ajalle poistomenettelyn kautta.

Vinkki: poistojen laskeminen on yleensä ihan turhaa itsensä kiusaamista ja täysin ylimääräistä paperityötä. Osta vaikka keskusyksikkö ja näyttö eri vuosien puolella - pääset vähemmällä vaivalla.


Matkakulut


Muut kuin työpaikan ja kodin väliset työnteosta aiheutuneet matkakustannukset voidaan vähentää tässä kohtaa. Esimerkiksi siis töiden vuoksi tehdyt työmatkat joita työnantaja ei korvaa. Kustannusten laskussa noudatetaan samoja perusteita kuin myöhemmin selostamassani, varsinaisia työmatkoja koskevassa kohdassa.


Päivärahat


Tulonhankkimiskuluja ovat myös tilapäiseen työkohteeseen tehdyistä matkoista kertyvät päivärahat, mikäli työnantaja ei maksa niitä sinulle. 6-10h kestävän työmatkan vähennys on 16 euroa, ja yli 10h kestävän matkan 34 euroa. [8] Yrittäjä saa tehdä samat vähennykset kaavamaisesti keikoista, joiden voidaan osoittaa kestäneen yli vaaditut tuntimäärät (sisältäen matkat keikkapaikalle).

Päivärahan kanssa samankaltaisia vähennyksiä ovat 10 euron yömatkaraha, jonka voi saada työmatkasta josta vähintään 4 tuntia sijoittuu välille 21-07 ja työnantaja ei maksa majoitusta sekä 8,50 euron ateriakorvaus työmatkasta joka on liian lyhyt osapäivärahan saamiseen mutta jonka aikana työskentely on estänyt ruokailun.


Työhuonevähennys


Erityisesti jälleen sivutoimisia yrittäjiä, mutta myös erinäköisiä freelancereita ja monia pakosti kotonaan ainakin osittain koskettava vähennys on myös työhuonevähennys, joka myöskin kuuluu tulonhankkimiskuluihin. Mikäli myös normaaliin asumiseen käytettävää huonetta käytetään työskentelyyn (kuten useimmiten opiskelijoilla on tapana), ja työskentely on päätoimista ja tulot merkittävät, on vähennys 720 euroa. Turvallinen vaihtoehto erityisesti sivutoimisesti kotonaan työskenteleville (kuten sivutoimisille yrittäjille tai vaikka paljon opettajansijaisuuksia tekeville) on 360 euroa, ja satunnaisesti sivutulojen hankkimiseen käytettävästä huoneesta saa vähentää 180 euroa. Lisäksi aviopuolisoiden on mahdollista vähentää yhdessä sivutulojen hankkimiseen käytetystä huoneesta 540 euroa (eli ei 2 x 360 euroa!)[3]

Työhuoneen kulut voi myös selvittää erikseen, mutta sillä ei vuokralla asuva opiskelija todennäköisesti saavuta yhtään mitään, joten kannattaa mennä verottajan hyväksymillä vaihtoehdoilla.


Huom!


Esimerkiksi freelancerina työskentelevälle henkilölle voi tulonhankkimiskuluja tulla pitkä lista. Tällöin niistä ja toiminnan tuloista tulee tehdä erikseen selvitys liitelomakkeelle (lomake 15)[7].


Matkakulujen vähentäminen

Työmatkoihin kuluva rahamäärä on ikävä menoerä joka kohtaa useimpia meistä, erityisesti töissäkäyviä yksilöitä. Verottaja kuitenkin subventoi pitkien etäisyyksien Suomessa työmatkakuluja työmatkavähennyksellä.

Matkakulut lasketaan halvimman mahdollisen kulkuneuvon perusteella, joka Kehä III:n ulkopuolella on melkein aina perusteltavissa henkilöautoksi. Syy tähän on tietysti se, että yleensä on osoitettavissa aikatauluja tutkimalla (ja veroilmoitukseen liittämällä) että julkisilla ei yksinkertaisesti pääse töihin siten, ettei joutuisi ainakin jossain vaiheessa odottamaan töiden alkua tai seuraavaa bussivuoroa yli kaksi tuntia, tai ettei pysty toteuttamaan määrättyjä työvuoroja jos kulkee töissä junalla.

Matkakulujen vähennyksen laskeminen ja toteennäyttäminen vaatii siis likimain aina vähän perusteluja ja muutenkin työtä. Yrittäjällä vaaditaan ajopäiväkirjaa, mutta käytännössä myös esimerkiksi kuitit ja laskut, joissa mainitaan suorituspaikka ja -aika, yleensä riittävät todisteeksi tehdyistä töistä ja työmatkoista. Palkansaaja voi esittää laskelman työpäivistä, julkisen liikenteen aikatauluista ja lippujen hinnoista todisteeksi vaatimukselleen.

Opiskelija voi(nee) ilmoittaa normaalihintaisen lipun, sillä saadakseen alennuksen hänen täytyy kuulua ylioppilaskuntaan tai ainakin ostaa Matkahuollo oma opiskelijakortti. Mikäli tästä tulee verottajalta kysely, kannattaa ainakin puskea vähennyksiin sitten halvin vaihtoehto, eli kustannus Matkahuollon opiskelijakortista + passikuvista, siitä saa ainakin pari kymppiä lisää vähennyksiä, jotka lohduttavat jos lippujen hinnoissa joutuu käyttämään halvempia opiskelijahintoja.

Työmatkoihin kuluva raha on helpoin vähentää jos olet yrittäjä ja liikut omalla, tai yrityksen autolla. Yrittäjän matkakulujen vähentämisessä ei ole omavastuuta, ja vähennys on varsin kohtalainen 0,46 € / km (2011)[1]. Palkansaajan matkakuluissa on 600 euron omavastuu, ja vähennys oman auton käytöstä on 0,24 € / km (2011)[2].

Mikäli asut lähellä jotain työpaikkaasi, etkä voi tai kehtaa laittaa julkisia kulkuvälineitä matkakuluihin, laita kuitenkin polkupyörästä 80 euroa vuodessa! Yksinään siitä ei ole iloa, mutta jos työsuhteita on useita, sekin vaikuttaa. Summa täytyy toki jakaa työkuukausien määrällä - jos olet ollut töissä 6 kk osa-aikaisesti yrityksessä johon olet tai johon olet voinut kulkea pyörällä, voit tehdä 40 euron vähennyksen.

Yrittäjällä voi olla oikeus sekä yrityksen tekemiin vähennyksiin että ns. palkansaajan työmatkakulujen vähentämiseen, eli hänellä voi olla oikeus vähentää sekä kustannukset matkasta kotoaan työpaikalle että työpaikalta työmaalle. Edellytyksenä on tarve käydä työpaikalla ennen työmaalle lähtöä - perusteeksi voi käydä esimerkiksi työläppärin haku työpaikalta. Käytännössä yrityksillä, joilla ei erikseen ole toimipistettä, ei ole perustetta eikä tarvetta tehdä tätä vähennystä.

Merkitse aina matkakulujen vähennys kokonaisuudessaan, eli älä huomioi 600 euron omavastuuta. Verottaja vähentää sen ilmoittamastasi summasta.


Pääomatulojen verotus


Arvopapereiden luovutusvoitot ja -tappiot

Nämä tiedot verottaja saa arvopaperivälittäjältäsi. Käytännössä nykyisin opiskelevilla henkilöillä ei ole käytössä hirveästi jippoja omistamiensa arvopapereiden kanssa kikkailuun. Hankintameno-olettamaa on toki mahdollista käyttää, jolloin myytyäsi raketoineen osakkeen voit todellisen ostohinnan sijasta käyttää 20% osuutta myyntihinnasta (jos ostosta on alle 10 vuotta) tai 40% (jos ostosta on yli 10 vuotta).

Huom! Verottaja käyttää, tai ainakin verottajan tulisi käyttää aina verovelvolliselle edullisinta verotustapaa - huomioi tämä.

Mahdolliset luovutustappiot saat vähentää kolmen vuoden ajan henkilökohtaisessa verotuksessasi. Mikäli olet laiska kierrättämään salkkuasi ja myynnit vuoden aikana jäävät alle 1000 euron, ovat luovutusvoitot verovapaita ja luovutustappiot vähennyskelvottomia.

Verottaja on todennäköisesti laskenut kaupankäyntikulut jo pois luovutusvoitoista, mutta tarkasta kuitenkin. Tämä on ymmärtääkseni vastoin Kelan käsitystä opintotuen tulorajoista, joten veroviraston toiminnan vuoksi aktiivinen sijoittaja säästää summan, jonka saa selville kaavasta "kaikkien voitollisten transaktioiden tuotto - kaikkien voitollisten transaktioiden kaupankäyntikustannukset". Korjatkaa mikäli olen väärässä! En huomannut asiaa tarkastaa viime vuoden tiedoista.

Mikäli kauppaa on käyty muussa valuutassa kuin eurossa, saa sijoittaja käyttää valintansa mukaan luovutusvoittoa tai -tappiota laskiessaan kaupankäyntipäivän, -kuukauden tai -vuoden keskikurssia tai tarkkaa kaupankäyntihetken kurssia. Tästä tulee olla erikseen maininta kohdassa "16 Lisätietoja", ja samaa logiikkaa tulee sitten käyttää kaikissa eri valuutassa käymissään kaupoissa jotka veroilmoituksella ilmoittaa.

 Jos on tarvetta täydentää tai korjata tietoja, se tapahtuu lomakkeella 9A.


Osakaslainat

Maksa aina mahdollisesta osakeyhtiöstäsi ottamasi osakaslainat takaisin ennen verovuoden päättymistä, jotta et joutuisi maksamaan lainaamistasi rahoista pääomatuloveroa! Tavoitteena siis on, ettet joudu merkitsemään osakaslainoista veroilmoitukselle yhtään mitään.


Muut pääomatulot

Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien vuotuinen tuotto - tiedot on automaattisesti täytetty.


Osingot

Jutta Urpilaisen ja Jyrki Kataisen ilmeet kun
osinkojenkin verotus kiristyy vuodenvaihteessa.
Opintotuen tulovalvonnassa huomioidaan osingot kokonaisuudessaan - siis muutoin verovapaat osingot (kuten 9% verovapaa osinko omistamastasi osakeyhtiöstä) ovat aina tulovalvonnassa tuloa.

Erilaisia osinkotuloja:

 • Julkisesti noteeratut, suomalaiset yhtiöt
  • Esim. Elisa, Wärtsilä
  • Ilmoita osingot kokonaisuudessaan kohdassa "5.1 Osingot julkisesti noteeratuista yhtiöistä"
 • Julkisesti noteeratut, muut kuin suomalaiset yhtiöt
  • Esim. TeliaSonera, Nordea, Altria
  • Ilmoitetaan kohdassa 11.2
 • Osingot omistamasi osakeyhtiöstä
  • Ilmoitetaan kohdassa "5.2 Osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä"
  • Verovirasto tekee päätöksen osingon verovapaudesta

Mikäli sinulla on kuitenkin kielloistani huolimatta osakaslaina voimassa vuodenvaihteessa, täytä lisäksi lomake 13, mikäli saat kyseisestä yhtiöstä osinkoa.


Pääomatuloista tehtävät vähennykset

Arvopapereiden säilytys- ja hallintakulut voidaan vähentää kohdassa 7.1. Omavastuu on 50 euroa - jos käytät kallista välittäjää, kuten Liqvinet, tämä raja voi ylittyä. Varmaan useimmilla meistä opiskelijoista ei.


Muita kuluja voi vähentää kohdassa 7.3. Tähän kohtaan sopii sitten ympätä vaikka mitä, riippuen tietysti sijoitustoiminnan koosta. Mikäli salkku on uskottava, veivaat sitä edes kohtuullisella tahdilla ja/tai voitot ovat huomattavia, mutta jostain syystä ET ole perustanut sijoitusosakeyhtiötä, koita tähän ainakin seuraavia [10]:


Työhuonevähennys

Mikäli olet aktiivinen sijoittaja, voit myös perustella sijoitustoimintasi vaatimalla työpisteellä työhuonevähennystäsi. Mikäli et muutoin tee kotona mitään duunia, pelkkä sijoittajuus ei oikeuttane kuin maksimissaan 360 euron vähennykseen.


Matkakulujen vähennys

Aktiivinen sijoittaja jota ei enää lueta piensijoittajaksi (tästä ei ole tarkkaa euromääräistä rajaa ilmeisesti edes olemassa!) voi vähentää myös matkakuluja omistamiensa yritysten yhtiökokouksiin. Tässä täytyy toki käyttää harkintaa - tuhannella eurolla Elisaa omistava osakas voi hyvinkin yrittää vähentää bussilipun hintaa (erityisesti jos bussilippu on tallessa!), mutta kymppitonnillakaan Applea omistavan on turha haaveilla vähentävänsä lentolippuja jenkkilään.[9]

Vähennyksiä tehdessään on huomioitava niiden mielekkyys - kymppitonnin osakesalkulla on ihan turha edes kuvitella vähentävänsä parin tonnin peli-PC:tä, tai edes 480 euron Elisa Viihdettä.


Osakesäästäjien keskusliiton jäsenmaksu


Suoraan osakesäästämiseen liittyvät jäsenmaksut ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia. Esimerkiksi osakesäästäjien keskusliiton jäsenyys oikeuttaa myös alennuksiin välityspalkkioista ja muihin jäsenetuihin ja esimerkiksi sijoitusasioita käsittelevä lehti "Viisas Raha" tulee jäsenille kerran kuussa.Internetliittymän kuukausimaksutJälleen kerran, tietty osuus. Toisaalta, en näkisi mahdottomana esimerkiksi mokkulan kuukausimaksun vähentämistä kokonaisuudessaan, jos kaupankäynti on aktiivista - salkunhoitajan tulee pysyä jatkuvasti selvillä markkinoiden tapahtumista ja toimeksiantojen toteutumisesta.


Sijoituskirjallisuus- ja lehdet


Kauppalehti + Optio nyt ainakin ovat aika selkeitä vaihtoehtoja. Samoin alan kirjallisuus lienee ok, kunhan summat ovat liikevaihtoon nähden järkeviä.Tietokone 

Älä liioittele - tietokoneesta, jota aiot käyttää myös muuhuin kuin sijoittamiseen, tulee vähentää vain tietty prosenttiosuus.Velkojen korot

Valtio tukee kansalaistensa velkaantumista monella tavalla.
 • Opintolainan korot, niin maksetut kuin pääomitetutkin, ovat vähennyskelpoisia. Verottaja laskee pankin ilmoituksen mukaan vähennyksen automaattisesti.
 • Asuntovelan korosta 28 % on vähennyskelpoista 1 400 euron maksimivähennykseen asti. Saat siis maksimivähennyksen maksamalla 5 000 euroa vuodessa korkoa lainallesi. [11]
  • Ensiasunnon ostoa varten otettuun lainaan saa ensimmäisen 10 vuoden ajan hyvityksen 30 % osuudelle.
 • Tulonhankkimisvelan (esimerkiksi oman yrityksen osakeantiin osallistumiseksi otettu laina) korot ovat kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia
  • Esimerkiksi sijoituslainan korot käyvät tähän kategoriaan


Alijäämähyvityksen lapsikorotus

Lapsilisän lisäksi Suomen valtio tukee ylikansoitusta (ja toisaalta uusien veronmaksajien alkutaivalta) verotuksen alijäämähyvityksen lapsikorotuksella. Tällä on merkitystä lähinnä velkaantuneille lapsiperheille joilla ei ole pääomatuloja - yhdestä lapsesta alijäämähyvityksen maksimimäärä nousee 400 eurolla, ja useammasta yhteensä 800 euroa.


Velkojen lyhennykset

Opintolainan lyhennykset oikeuttavat verovähennykseen. Kela ilmoittaa tiedot verottajalle, ja mahdolliset virheet on korjattava Kelan kautta. Onnea yritykseen.


Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys tehdään kohtaan 12.1 liitelomakkeen 14A tai 14B erittelyn mukaisesti. Vähentää voi 30 % työstä maksetusta palkasta + sivukulut, tai 60 % yrityksen laskun työn osuudesta. Maksimisumma on  3 000 euroa vuodessa, joskin luultavasti sekä prosentit että maksimisumma laskevat vuonna 2012. Omavastuu on 100 euroa.[12]Loppusanat

Nykyisen järjestelmän helpottamisehdotus...
Pahoittelen vielä kerran kirjoituksen aivan mieletöntä pituutta. Toivottavasti edes joku saa edes jotain irti, ja hyötyy näin vuosia kirjanpitäjänä toimineen opiskelijan näkemyksistä - mitä paremmin kukin meistä suunnittelee verotuksensa, sitä paremmin järjestelmä toimii niin kuin se on suunniteltu, ja ei kai meistä ketään haittaa ne muutamat lisäsataset joita voi hetken suunnittelulla säästää?

Ehkäpä vielä joskus verotus yksinkertaistuu ja suoraviivaistuu nykyisestä. Toivossa on hyvä elää.
- -

Kysymyksiä, kommentteja? Täydennän tai korjaan mielelläni tekstiäni muiden jakamien tietojen tai kokemusten perusteella, joten jätä terveisesi kommenttiosioon alempana!


- -


Lähteet

 1. http://www.kilometrikorvaus.fi/ (Tiedot ovat sivuilla vähän miten sattuu, ilmeisesti päivitys vähän kesken kirjoitushetkellä...)
 2. http://www.veronmaksajat.fi/fi-FI/veroilmoitusohjeet/palkansaaja/tyomatkat/
 3. http://www.veronmaksajat.fi/fi-FI/veroilmoitusohjeet/ammatinjaliikkeenharjoittaja/ "Jos työtä tehdään pääasiassa kotona, hyväksytään työhuonevähennyksenä 720 euroa. Jos kotona hoidetaan kirjanpitoa ja muita paperitöitä, hyväksytään 360 euroa. Jos kotia käytetään satunnaisesti elinkeinotoiminnassa, myönnetään vähennystä 180 euroa."
 4. Esitäytetty veroilmoitus: http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Lomakkeet/Veroilmoituslomakkeet_ja_tayttoohjeet/Henkiloasiakkaiden_veroilmoituslomakkeet/Esitaytetty_veroilmoitus__ilmoitusosa_30(10638)
 5. http://www.sefe.fi/portal/fi/sefen_jasenyys/ekonomijasenen_jasenmaksu/
 6. http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Vahennykset_ansiotulosta_ja_verosta/Lahjoitusvahennys_henkiloverotuksessa(12213)
 7. http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Lomakkeet/Veroilmoituslomakkeet_ja_tayttoohjeet/15_Taiteilijan_ja_freelancerin_tulot_306(12924)
 8. http://www.smkj.fi/fi/tyo-ja-ura/tyomatkalla/30-tyo-ja-ura/tyomatkalla/108-kotimaan-paivarahat-2011
 9. http://keskustelu.suomi24.fi/node/9855823
 10. http://www.taloudellinenriippumattomuus.com/2010/04/sijoittajan-verovinkit.html
 11. http://www.taloussanomat.fi/tyo-ja-koulutus/2010/02/20/nain-asuntolainan-korkovahennys-pudottaa-veroprosenttia/20102536/139
 12. http://www.veronmaksajat.fi/omatveroasiat/kotitalousvahennys/

7 kommenttia:

 1. Kiitos näistä! Antoivat kipinän :)

  VastaaPoista
 2. Anonyymi:
  Hienoa jos kirjoituksesta on jotain hyötyä! :)

  VastaaPoista
 3. Kiitos viitseliäisyydestä kirjoittaa näin informatiivisia tekstejä!

  VastaaPoista
 4. Anonyymi:
  Kiitokset positiivisesta palautteesta! Mukava jos teksteistäni on hyötyä!

  VastaaPoista
 5. Sijoitusosakeyhtiön perustaminen vaikuttaa näin vuoden 2012 veromuutosten alla entistä houkuttelevammalta ajatukselta. Osinkojen ynnä muiden verotettavien voittojen uudelleen sijoittamisen kannalta sijoitusyhtiön perustaminen on pitkällä sijoitushorisontilla vähintäänkin erittäin järkevää. Etenkin, kun mukaan laskee mahdollisuuden nostaa "eläkepäivillä" voittoja sijoitusyhtiöstä palkkana (ansiotulona), jolloin verotaakka jää todennäköisesti huomattavasti alhaisemmaksi kuinsijoittaessa yksityishenkilönä. Olettaen toki, että ansiotulojen (alle 50 000 €/vuosi) verotus on jatkossakin keveämpää kuin pääomatulojen.

  VastaaPoista
 6. Anonyymi:
  Toisaalta "oikeassa" eläkesäästämisessä vero menee vasta sitten eläkepäivillä lisäeläkettä nostaessa - osingot ovat verottomia. Lisäksi esimerkiksi PS-tilille laitetut rahasummat saa vähentää 5 000 euroon vuodessa asti verotuksessa. Toisaalta taas eläkesäästämisessä rahat saa pihalle vasta lakisääteisen eläkeiän koitettua, eli minun tapauksessani kenties sitten 71-vuotiaana, ja kuka tietää mitä kaikkia leikkureita ja lisäveroja siihen mennessä ehditään eläkesäästäjän kiusaksi kehittää...

  Itse kallistun kyllä vahvasti sijoitusosakeyhtiön perustamisen puolelle - verokohtelu on yksityissijoittajaan verrattuna todella edullista, sijoituslainansaanti helpompaa ja rahan siirtely eläkesäästämiseen verrattuna suurin piirtein ääretönkertaisesti joustavampaa. Ja firmasta saa 24,5% yhteisöveron jälkeen kuitenkin nostaa 9% nettovarallisuudesta osinkona ulos ilman veroseuraamuksia aina 60 000 euroon asti vuodessa... :)

  VastaaPoista
 7. "Oikeita" eläkesäästämisiä ei kannata edes ottaa mukaan vertailuun. Kun ottaa laskuihin vakuutuskuoren kulut mukaan, verohyöty tuottojen uudelleen sijoittamisessa / korkoa-korolle -efektissä katoaa täysin. Lisätään tähän epävarmuus tulevasta verotuskäytännöstä, eläkeiästä yms, niin osakeyhtiö voittaa ps-tilit ja vakuutukset mennen tullen.

  VastaaPoista