30.7.2012

Puolustusvoimat - kuinka paljon henkistä kärsimystä on sopiva hinta maanpuolustuksesta?

Asepalvelus muistuttaa luonteeltaan ehdotonta vankeusrangaistusta. Sen olennaisimpia piirteitä ovat siis vapaudenmeneytys, merkittävä tulonmenetys ja yksilön poistaminen yhteiskunnan parista. Toki toisin kuin ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitut, asepalvelustaan suorittavat kansalaiset ovat pääosin kunniallista ja tuottavaa kansanosaa, ja toki onneksi varusmiesten ylläpito maksaa vain noin kolmasosan vankien ylläpidosta. Ymmärtäähän sen: majoituksena homeiset kasarmit, lääkintähuollosta vastaavat kuukauden koulutuksen saaneet lääkintämiehet ja vapaa-ajan virikkeitä ei tarjota. Ruoka sentään on kohtuullista.

Tämä rangaistus - asepalvelus - Suomessa langetetaan hiukan alle puolelle ikäluokasta, perusteena lähinnä sukupuoli, mutta vähäisemmässä määrin myös ikä, kotipaikkakunta ja vakaumus. Ei onneksi kuulosta syrjivältä tai epätasa-arvoiselta.

Tämän rangaistuksen vertaaminen nimenomaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen on mielekästä - eihän avovankila siihen verrattuna ole kovin häävi rangaistus! Näin esimerkiksi sieltä karkaaminenhan ei ole rikos, toisin kuin intistä luvatta poistuminen (max muutaman päivän poissaolo, rangaistuksena max 6 kk vankeusrangaistus) tai karkaaminen (yli 5 päivän poissaolo, rangaistuksena max 12 kk vankeusrangaistus).

Mainittakoon muuten vielä, että mikäli on ehtinyt rötöstellä tarpeeksi tai muuten käyttäytyä epäilyttävästi ennen asepalvelukseen astumista, saa myöskin palkkioksi vapautuksen (ns. T- eli Terroristi-luokitus). Kuulostaa mielekkäältä - on parempi että ympäristölleen vaaralliset henkilöt ovat yhteiskunnassa tavallisten ihmisten vaarana, kuin valvotuissa olosuhteissa armeijassa.

Yksilötasolla asepalveluksesta voi olla roppakaupalla hyötyä. Esimerkiksi itse voin oikeastaan sanoa saaneeni intin ansiosta paitsi uusia kavereita ja muutaman opintopisteen, myös hyötyä työpaikan saamisessa ja apua opinnoissa. Jaksan kuitenkin väittää, että harvoissa tapauksissa asepalvelus eritysesti menetettyyn aikaan nähden on kovinkaan hyödyllinen kokemus.


* * *


En ole yleisen asevelvollisuuden vastustaja, mutta näen nykyjärjestelmässä paljon parantamisen varaa. Tämä kirjoitus on osa kirjoitussarjaani, jossa puntaroin Puolustusvoimien kehittämistä modernimmaksi ja järkevämmäksi instanssiksi ilman että maanpuolustuskyky häviäisi mihinkään.
Oman näkemykseni mukaan Puolustusvoimien kehittämisessä olennaisinta ovat seuraavat:

 1. Puolustusvoimien tulee taata Suomen sotilaallinen koskemattomuus,
 2. tavalla joka ei (erityisesti rauhan aikana) aiheuta asevelvollisille tarpeetonta harmia,
 3. eikä aiheuta tarpeettoman suurta rahallista rasitetta Suomen valtiolle.

Näitä teesejä pohdin kirjoitussarjassani, joka koostuu seuraavista osista:

 1. Avoin lasku valtiolle - minkä minä menetin palkkatuloissa, sen valtio menetti teetetyssä tyhjässä työssä ja haitallisessa asennekasvatuksessa
 2. Tee työtä joka on arvoitus - kun Puolustusvoimat murentaa uskottavuuttaan ja varusmiesten maanpuolustustahtoa
 3. Rasite kansantaloudelle - Puolustusvoimat yrittää varmistaa Suomen alueellisen koskemattomuuden, mutta millä hinnalla?
 4. Kuinka paljon henkistä kärsimystä on sopiva hinta maanpuolustuksesta?  (tämä teksti)
 5. Vaikka Puolustusvoimat parhaansa tekeekin, voi varusmiespalveluksesta saada jotain irtikin (tulossa)


* * *Armeija tekee naisista miehiä ja muista idiootteja

Koko ikäluokkaa koskevan yleisen (sukupuolen perusteella määräytyvän) asevelvollisuuden perusteena käytetään usein armeijan luonnetta "miehuuskouluna" ja koko ikäluokkaa yhdistävänä kokemuksena. Ainakin siltä osin tämä pitääkin paikkansa, että missä ikinä kaksi tai useampi asepalveluksen läpikäynyttä kohtaa, puhe kääntyy usein inttijuttuihin. Kokonaan eri asia on, kuinka positiivista se sitten on.

Armeijan luonnetta syrjäytymistä ehkäisevänä instituutiona jaksetaan korostaa, mutta onko tällaista vaikutusta oikeasti olemassa? Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret miehet joka tapauksessa joko hakeutuvat sivariin, eivät ikinä saavu edes kutsuntoihin, tulevat hylätyiksi jo kutsuntalautakunnan edessä tai vähintäänkin luovuttavat ensimmäisen viikon jälkeen. Heille intti tarjoaa vain taas yhden uuden epäonnistumisen kokemuksen. Kuinka mukavaa onkaan tulla vielä Puolustusvoimienkin hylkäämäksi - silloin on jo aika pohjalla.

Intin aiheuttamat haitat vaihtelevat paljon. Joidenkin onnekkaiden kohdalla asepalvelus lykkää muita suunnitelmia vain kuutisen kuukautta. Miesten kohdalla tämä tarkoittaa useimmille alle prosentin menetystä elämästä. Toki se on pois parhaista vuosista (ainakin fyysisesti ajatellen), mutta mitäpä emme olisi maamme johtajien edestä valmiita antamaan?

Harva intin valinneista oikeasti selviää vain puolen vuoden menetyksellä. Useimmilla suunnitelmat (jatko-opintopaikan vastaanottaminen tai työelämään siirtyminen) lykkääntyvät yhdestä kahteen vuotta. Ennen ja jälkeen intin tulee tympeitä puolen vuoden pätkiä, jolloin ei oikein ole mitään järkevää tehtävää. Monikaan yritys ei halua työllistää kaveria, jonka tietää viimeistään puolen vuoden päästä lähtevän inttiin tai opiskelemaan. Tämä tarkoittaa pahimmillaan, että keväällä valmistunut ja talvella palvelukseen astuva kaveri on ensin puoli vuotta työkkärin pompoteltavana, käy sitten 6-12 kuukautta inttiä, vapautuu jälleen työkkärin pompoteltavaksi kunnes aloittaa opintonsa tai työt... Ellei sitten ole tässä vaiheessa jo niin syrjäytynyt että siirtyykin suoraan kortistoon.


Allekirjoittaneella on voittajafiilis - menetin vain vuoden elämästäni


Omassa tapauksessani intti aiheutti kaksi noin kuukauden työttömyysjaksoa ja tietenkin opintojen alun viivästymisen vuodella. Työttömyysjaksojen aikana en tietenkään saanut mitään tukia yleisen asumistuen lisäksi, sillä vanhemmillani on maatila, ja lisäksi minulla oli tuohon aikaan vain lukiokoulutus, ja siten kolmen kuukauden karenssi työmarkkinatukeen. Intti siis lyhensi työuraani ja eläkekertymääni vain vuodella.

Intti meni osaltani oikeastaan niin hyvin kuin mahdollista - jo kutsuntalautakunta ilmoitti että puoleen vuoteen ei ole mitään mahdollisuutta, joten hain erikoisjoukkoihin jotta pääsisin edes mielekkäisiin hommiin. Onnekseni olin valmistunut sentään ylioppilaaksi ennen intin alkua ja saanut opiskelupaikankin - pääsykokeisiin tai ylioppilaskokeisiin lukeminen ei intin aikana ole herkkua. Minun oli verraten helppo palata takaisin oikeaan elämään vuoden eristyksen jälkeen - moni palvelustoverini ei ollut yhtä onnekas.

Pulustusvoimat? Se selittää paljon.
Kuvan lähde: http://irc-galleria.net/user/Kopsu/picture/100486186
Aika harva selviää intistä kuudessa kuukaudessa. Huonoimmassa asemassa lienevät syystä tai toisesta ns. E:n paperit saaneet - heidät passitetaan palveluksesta muutamaksi kuukaudeksi kotiin, jonka jälkeen on tultava takaisin palvelukseen. Tämä rangaistus tarkoittaa nuorelle useamman vuoden epätietoisuutta ja elämän katkonaisuutta - esimerkiksi palveluksensa II-saapumiserässä kahden kuukauden kuluttua lääketieteellisistä syistä lopettanut kaveri passitetaan kotiin toimeentulotuen varaan kuudeksi kuukaudeksi, ja seuraavan helmikuun lopussa määrätään takaisin palvelukseen. Opintoja on turha aloittaa eikä töihinkään kukaan ota - taas puoli vuotta menee täysin hukkaan.

Puolustusvoimat voi pompotella nuoria E:n papereilla 25-vuotiaiksi, jonka jälkeen he yleensä saavat C:n paperit ja näin ollen vapautuksen asepalveluksesta - ja voivat lopulta jatkaa elämäänsä normaalisti, elleivät ole vuosien pompottelun aikana ehtineet syrjäytymään tai tehneet itsemurhaa.


Hyviä hommia 362


Yksi asia mikä intistä puhuessa yleensä sivuutetaan, on sen asennekasvatus. En nyt tarkoita sitä, että Suomen nuorisoa opetetaan tappamaan, vaan sitä vastuun välttelyn ilmapiiriä, joka intissä vallitsee. Ei oo penniikään kii -ajattelu näkyy sitten intin jälkeen pienellä viiveellä opiskelija-asuntoloiden kunnossa ja vähän pidemmällä viiveellä työelämässä. Intissä työllistetään aina eniten niitä, jotka tekevät heille määrätyt hommat kiltisti ja valittamatta - vuohet ja muut määkijät pääsevät vähemmällä. Ja vuoden aikana melkein kenestä vain ehtii kehittyä varsin kohtuullinen vuohi, koska hei, kellään ei ole penniäkään kii, ja hommat on justiin niitä hyviä hommia.
Kuvassa taas paljon vapaa-aikaa ilman virikkeitä.

Jokainen voi myös kuvitella, mitä tapahtuu kun ikäluokasta kaikki lihaa syövät ei-pasifisti heteromiehet kerätään yhteen paikkaan, jossa heidät laitetaan tekemään keskenään typeriä juttuja ilman poispääsyn mahdollisuutta. Jotta touhu ei olisi tarpeeksi järjetöntä, koulutetaan heille vielä taitoja jotka siviilissä ovat hyödyttömiä, ja yhdistetään tämä vielä paljoon vapaa-aikaan ilman virikkeitä.

Ai miten niin vain valkoiset heteromiehet?

Muiden kulttuurien (tai kotimaisten ns. huonojen vähemmistöjen) edustajat usein joko eivät käy inttiä tai lopettavat sen kesken, tai käyvät sen kuten edustava demari Chibib. Tai sitten, kuten paremmistovähemmistömme tapauksessa, käyvät sen omassa porukassaan kaukana suomenkielisistä varusmiehistä. Koska koko kansan etu on kaksikielinen armeija, jossa jääkäreillä ja rannikkojääkäreillä ei ole yhteistä kieltä.

No, tässä valkoisten heteromiesten porukassa sitten kärsitään skappareiden pompottelusta ja viljellään herravihaa, tai parhaassa tapauksessa harjoitellaan mielivaltaista satulasta johtamista ja neuroottista vastuun ja lisänakkien välttelyä. Näitä asenteita ja taitoja voidaan sitten hyödyntää reservin elämässä, erityisesti työelämässä.

Heteroista tai homoista Puolustusvoimissa en tosin oikeasti tiedä mitään. Don't ask, don't tell..

Toisaalta asepalveluksella on varmasti (pieni?) syrjäytymistä ehkäiseväkin vaikutus. Misantrooppiset yksilöt, jotka muuten syrjäytyisivät tai pahemmassa tapauksessa työllistyisivät kiusaamaan ihmisiä oikeissa työpaikoissa, voidaan näppärästi ottaa kouluttajiksi inttiin. Samoin henkilöt jotka eivät ilman tiukkoja sääntöjä ja kuria oikein tule elämässään toimeen voivat löytää hyvän työpaikan Puolustusvoimista.

Tosin edes Puolustusvoimat ei ilmeisesti yleensä tarjoa töitä esimerkiksi toisen asteen koulutuksensa feilanneille. Taas yksi tapa pitää syrjäytyneet ja häviäjät poissa työpaikasta, jossa he voisivat päästä jaloilleen. Mihin kantakessu muka tarvitsee toisen asteen koulutusta?

Teoriassa Puolustusvoimat ja asepalvelus voi kuitenkin myös antaa yksilölle paljon. Nettovaikutus voi jopa olla positiivinen, ja siitä kirjoitan enemmän seuraavassa kirjoituksessani.

4 kommenttia:

 1. Ei oo penniikään kii -ajattelu näkyy sitten intin jälkeen pienellä viiveellä opiskelija-asuntoloiden kunnossa ja vähän pidemmällä viiveellä työelämässä.

  Tämä on mielestäni yksi intin haitallisimpia vaikutuksia.

  Etenkin kun kyseinen asenne iskostuu juuri ennen kuin nuori pääsee kunnolla työelämään.

  Itse kannatan ammattiarmeijaa + vapaaehtoista varusmiespalvelusta. Saattaa maksaa hieman, mutta toisaalta ei nykyinenkään malli ilmainen ole. Lisäksi tuolla mallilla suurin osa E-, C- ja T-mies ongelmista katoaa.

  Sivari pitää lakkauttaa kokonaan. Reilusti alipalkattu siviilityöpalvelu ei kuulu moderniin sivistysvaltioon.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitokset kommentista ja pahoittelun surkean myöhäisestä vastauksesta...

   Mikäli yleinen asevelvollisuus säilytetään (kuten itse varovasti kyllä kannatan), pidän siviilipalvelusta fiksuna vaihtoehtona aseelliselle palvelukselle. Neljän kuukauden tiivis setti, josta ensimmäinen kuukausi olisi siviilikriisinhallinnan tai yleissivistävää koulutusta. Pakkotyö toki on aina typerää ja epämotivoivaa, mutta ainakin jakson lyheneminen 11 kuukaudesta kolmeen kuukauteen helpottaisi harjoittelupaikkapulaa huomattavasti.

   Intti ensimmäisenä työpaikkana (tai ehkä ennemmin "työpaikkana") voi kieltämättä olla todella vahingollinen kokemus. Palvelusajasta ja koulutuksesta pitäisi saada mielekkäämpi kokonaisuus.

   Poista
 2. "Ei oo peenniikään kiinni"- ajattelu tulee kotoa. Armeija ei selitä sitä että 12-15 vuotiaat lapset (sekä tytöt että pojat) osaavat jo rikkoa opiskelija-asuntolan. Tai kaksi. (Esim. tehdä tahallisen vesivahingon josta seuraa kymmenien tuhansien eurojen remontti. Kahdesti)

  Ehkä kyseessä on enemmänkin syy-seuraus suhde tapahtumasta jossa nuori ei vielä ole kypsä muuttamaan pois kotoa. :D

  /Samu

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitokset kommentista ja pahoittelun surkean myöhäisestä vastauksesta...

   Olen osittain kyllä kanssasi samaa mieltä. Kaikki maailman pahuus ei ole sentään Puolustusvoimien syytä, eikä edes kaikkien kansalaisten välinpitämättömyys toisten omaisuudesta. Toki jotain tästä kertoo sekin, että ainakin huhupuheiden mukaan opiskelija-asunnot ovat _yleensä_ kaikista huonoimmassa kunnossa espanjalaisten vaihto-opiskelijoiden jäljiltä... Koska heillähän ei oo penniikään kii.

   No, tämä kuitattakoon vihapuheena ja siten kategorisesti epävalidiksi. Se on kuitenkin varmaa, että intin käyneet nuoret miehet eivät ole ainoita, jotka tuhoavat sekä omaansa, että muiden omaisuutta välinpitämättömyyttään.

   Puolustusvoimien rooli voi varmaankin joissain todella harvinaisissa tapauksissa olla jopa jonkinlaista henkistä kasvua edistävä, mutta sitä veikkaisin kyllä poikkeukseksi säännöstä.

   Poista