30.7.2012

Puolustusvoimat - kuinka paljon henkistä kärsimystä on sopiva hinta maanpuolustuksesta?

Asepalvelus muistuttaa luonteeltaan ehdotonta vankeusrangaistusta. Sen olennaisimpia piirteitä ovat siis vapaudenmeneytys, merkittävä tulonmenetys ja yksilön poistaminen yhteiskunnan parista. Toki toisin kuin ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitut, asepalvelustaan suorittavat kansalaiset ovat pääosin kunniallista ja tuottavaa kansanosaa, ja toki onneksi varusmiesten ylläpito maksaa vain noin kolmasosan vankien ylläpidosta. Ymmärtäähän sen: majoituksena homeiset kasarmit, lääkintähuollosta vastaavat kuukauden koulutuksen saaneet lääkintämiehet ja vapaa-ajan virikkeitä ei tarjota. Ruoka sentään on kohtuullista.

Tämä rangaistus - asepalvelus - Suomessa langetetaan hiukan alle puolelle ikäluokasta, perusteena lähinnä sukupuoli, mutta vähäisemmässä määrin myös ikä, kotipaikkakunta ja vakaumus. Ei onneksi kuulosta syrjivältä tai epätasa-arvoiselta.

Tämän rangaistuksen vertaaminen nimenomaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen on mielekästä - eihän avovankila siihen verrattuna ole kovin häävi rangaistus! Näin esimerkiksi sieltä karkaaminenhan ei ole rikos, toisin kuin intistä luvatta poistuminen (max muutaman päivän poissaolo, rangaistuksena max 6 kk vankeusrangaistus) tai karkaaminen (yli 5 päivän poissaolo, rangaistuksena max 12 kk vankeusrangaistus).

Mainittakoon muuten vielä, että mikäli on ehtinyt rötöstellä tarpeeksi tai muuten käyttäytyä epäilyttävästi ennen asepalvelukseen astumista, saa myöskin palkkioksi vapautuksen (ns. T- eli Terroristi-luokitus). Kuulostaa mielekkäältä - on parempi että ympäristölleen vaaralliset henkilöt ovat yhteiskunnassa tavallisten ihmisten vaarana, kuin valvotuissa olosuhteissa armeijassa.

Yksilötasolla asepalveluksesta voi olla roppakaupalla hyötyä. Esimerkiksi itse voin oikeastaan sanoa saaneeni intin ansiosta paitsi uusia kavereita ja muutaman opintopisteen, myös hyötyä työpaikan saamisessa ja apua opinnoissa. Jaksan kuitenkin väittää, että harvoissa tapauksissa asepalvelus eritysesti menetettyyn aikaan nähden on kovinkaan hyödyllinen kokemus.


* * *


En ole yleisen asevelvollisuuden vastustaja, mutta näen nykyjärjestelmässä paljon parantamisen varaa. Tämä kirjoitus on osa kirjoitussarjaani, jossa puntaroin Puolustusvoimien kehittämistä modernimmaksi ja järkevämmäksi instanssiksi ilman että maanpuolustuskyky häviäisi mihinkään.
Oman näkemykseni mukaan Puolustusvoimien kehittämisessä olennaisinta ovat seuraavat:

 1. Puolustusvoimien tulee taata Suomen sotilaallinen koskemattomuus,
 2. tavalla joka ei (erityisesti rauhan aikana) aiheuta asevelvollisille tarpeetonta harmia,
 3. eikä aiheuta tarpeettoman suurta rahallista rasitetta Suomen valtiolle.

Näitä teesejä pohdin kirjoitussarjassani, joka koostuu seuraavista osista:

 1. Avoin lasku valtiolle - minkä minä menetin palkkatuloissa, sen valtio menetti teetetyssä tyhjässä työssä ja haitallisessa asennekasvatuksessa
 2. Tee työtä joka on arvoitus - kun Puolustusvoimat murentaa uskottavuuttaan ja varusmiesten maanpuolustustahtoa
 3. Rasite kansantaloudelle - Puolustusvoimat yrittää varmistaa Suomen alueellisen koskemattomuuden, mutta millä hinnalla?
 4. Kuinka paljon henkistä kärsimystä on sopiva hinta maanpuolustuksesta?  (tämä teksti)
 5. Vaikka Puolustusvoimat parhaansa tekeekin, voi varusmiespalveluksesta saada jotain irtikin (tulossa)


* * *


23.7.2012

Puolustusvoimat - hirveä rasite kansantaloudelle

Miltä tämä kuulostaisi: otetaan yhteiskunnassa käyttöön järjestelmä, jossa koko ikäluokka otetaan vuodeksi eristyksiin normaalista maailmasta, koulutetaan heille hyödyttömiä taitoja, korostetaan heidän haitallisia puoliaan ja pidetään heidät erossa läheisistään. Tehdään tämä kuitenkin mahdollisimman halvalla homeisissa rakennuksissa ja resurssipulan vuoksi annetaan tuohon sirkukseen kaapatuille paljon vapaa-aikaa ilman mitään virikkeitä.
Kuva liittyy: kuvassa hirveästi vapaa-aikaa
ilman virikkeitä
Ympätään yllä kuvattuun vielä varusmiehille maksettava säälittävä rahallinen korvaus menetetystä ajasta, viedään varusmiehiltä mahdollisuudet vaikuttaa oman palvelusaikansa kestoon tai sisältöön ja ylläpidetään asenneympäristöä joka kannustaa välttelemään vastuuta (ei oo penniikään kii). Tilannetta voitaisiin huonontaa entisestään jakamalla satunnaisia "paskanakkeja" kuten eksyneiden marjanpoimijoiden haravointia maastosta keskellä yötä ja toistuvaa "vapaailtojen" käyttöä veteraanikeräyksiin huonossa säässä palkkiotta, ja kas - on saatu kuvattua Suomen Puolustusvoimat.

Tämän sillisalaatin välittömänä seurauksena saadaan lyhennettyä (miesten) työuria 1-2 vuodella ja pilattua satojen ihmisten elämä, tai ainakin terveys (tai mielenterveys) joka vuosi. Kuulostaako liioittelulta? Jatkan varusmiespalveluksen tuottamista yksilötason haitoista myöhemmässä kirjoituksessani lisää.


* * *


En ole yleisen asevelvollisuuden vastustaja, mutta näen nykyjärjestelmässä paljon parantamisen varaa. Tämä kirjoitus on osa kirjoitussarjaani, jossa puntaroin Puolustusvoimien kehittämistä modernimmaksi ja järkevämmäksi instanssiksi ilman että maanpuolustuskyky häviäisi mihinkään.
Oman näkemykseni mukaan Puolustusvoimien kehittämisessä olennaisinta ovat seuraavat:

 1. Puolustusvoimien tulee taata Suomen sotilaallinen koskemattomuus,
 2. tavalla joka ei (erityisesti rauhan aikana) aiheuta asevelvollisille tarpeetonta harmia,
 3. eikä aiheuta tarpeettoman suurta rahallista rasitetta Suomen valtiolle.

Näitä teesejä pohdin kirjoitussarjassani, joka koostuu seuraavista osista:

 1. Avoin lasku valtiolle - minkä minä menetin palkkatuloissa, sen valtio menetti teetetyssä tyhjässä työssä ja haitallisessa asennekasvatuksessa
 2. Tee työtä joka on arvoitus - kun Puolustusvoimat murentaa uskottavuuttaan ja varusmiesten maanpuolustustahtoa
 3. Rasite kansantaloudelle (tämä teksti) - Puolustusvoimat yrittää varmistaa Suomen alueellisen koskemattomuuden, mutta millä hinnalla?
 4. Kuinka paljon henkistä kärsimystä on sopiva hinta maanpuolustuksesta? (tulossa)
 5. Vaikka Puolustusvoimat parhaansa tekeekin, voi varusmiespalveluksesta saada jotain irtikin (tulossa)* * *

16.7.2012

Linjanmuutos: uutiset masentavat, mutta valokuvat on siistejä!

Uutiset ovat masentavia, ja niitä tunkee joka tuutista. Uutiset oikeastaan lähteestä kuin lähteestä ovat jotakuinkin yhtä masentavia: osa masentaa kapeakatseisuudellaan, osa turhanpäiväisyydellään, osassa sisältö on masentavaa, ja joskus toimittajan puoluetausta riittää masentamaan.

Lukiessani masentavaa uutista, herää minulle usein hillitön tarve kommentoida sitä, siis yleensä kirjoittaa siitä blogiteksti. Ja kun blogitekstinsä kirjoittaa hiukan masentuneena ja maailmaa (tai ainakin jotain pientä osaa siitä) vihaten, siitä tulee tällainen - sekava ja vaikeasti tulkittava, eikä edes kirjoitusprosessi ole mukava. Ei hyvä.

9.7.2012

Puolustusvoimat - tee työtä joka on arvoitus!


Inttimuistot ovat niitä muistoista parhaimpia. Ne yhdistävät yhä tänä päivänäkin tavalla tai toisella yli puolta kansakuntaa. Niitä jauhetaan oluen ääressä, opiskelijatapahtumissa, nettifoorumeilla ja milloin ikinä tilaisuus vain tarjoutuukin, ja ne tuntuvat (täysin ymmärrettävästi) saattavan inttiä käymättömät hermoromahduksen partaalle.

Kuten varsinkin inttiä käymättömät haluavat painottaa, ovat tornitouhut välillä ihan älyttömiä. Nyt jaan yhden tällaisen älyttömän muiston omalta kultaiselta inttiajaltani.


* * *


En ole yleisen asevelvollisuuden vastustaja, mutta näen nykyjärjestelmässä paljon parantamisen varaa. Tämä kirjoitus on osa kirjoitussarjaani, jossa puntaroin Puolustusvoimien kehittämistä modernimmaksi ja järkevämmäksi instanssiksi ilman että maanpuolustuskyky häviäisi mihinkään.
Oman näkemykseni mukaan Puolustusvoimien kehittämisessä olennaisinta ovat seuraavat:

 1. Puolustusvoimien tulee taata Suomen sotilaallinen koskemattomuus,
 2. tavalla joka ei (erityisesti rauhan aikana) aiheuta asevelvollisille tarpeetonta harmia,
 3. eikä aiheuta tarpeettoman suurta rahallista rasitetta Suomen valtiolle.

Näitä teesejä pohdin kirjoitussarjassani, joka koostuu seuraavista osista:

 1. Avoin lasku valtiolle - minkä minä menetin palkkatuloissa, sen valtio menetti teetetyssä tyhjässä työssä ja haitallisessa asennekasvatuksessa
 2. Tee työtä joka on arvoitus - kun Puolustusvoimat murentaa uskottavuuttaan ja varusmiesten maanpuolustustahtoa
 3. Rasite kansantaloudelle - Puolustusvoimat yrittää varmistaa Suomen alueellisen koskemattomuuden, mutta millä hinnalla?
 4. Kuinka paljon henkistä kärsimystä on sopiva hinta maanpuolustuksesta? (tulossa)
 5. Vaikka Puolustusvoimat parhaansa tekeekin, voi varusmiespalveluksesta saada jotain irtikin (tulossa)* * *


2.7.2012

Poliisi kannustaa etniseen profilointiin - älä mene ansaan!

No nytpä on tämäkin päivä sitten nähty - Suomen poliisi tosiaan kannustaa kansalaisia rikkomaan lakia.

Poliisin toiminnassa on etninen profilointi kielletty, koska se on Euroopan Fundamentalistioikeuksien Viraston mukaan käytännössä yksi rasismin muoto. Rasismi muutenkin on kiellettyä, myös kansalaisilta, eikä vain poliisilta.

Nyt kuitenkin kansalaisia on kehotettu täsmälleen tähän - puuttumaan toisten kansalaisten toimiin näiden ulkonäön, ihonvärin ja kantaväestöstä poikkeavan kansalaisuuden perusteella:
Pyytäisin kanssaihmisiltä tilannetajua. Jos vanhuksen ympärillä pyörii epämääräisiä ulkomaalaisia, niin kyllä pitäisi jo mennä kysymään, mikä on tilanne.
Lähde: Uusi Suomi.